VÝROBNÝ PROGRAM

Oblasti činnosti našej firmy sú hlavne:

  • pancierové betónové podlahy
  • cestný betón “metličková” – protišmyková úprava povrchu
  • betónové dosky s priestorovou výstužou – drátkobetóny, vláknobetóny
  • špeciálne priemyselné podlahy
  • plošné betonáže, strojovo hladené betóny
  • liate tenkovrstvé podlahy, epoxidy, stierky, nátery
  • poradenstvo, statické návrhy

Ďalej dokážeme zabezpečiť:

  • šalovacie práce, vrátane zhotovovania systémových debnení (DOKA, PERI)
  • všetky armovacie práce
  • kompletnú výrobu monolitických konštrukcií
Dávkujeme drátkovýstuž priamo na stavenisku
Cestný betón „metličková“, protišmyková úprava povrchu - komunikácia
Čerstvá pancierová betónová podlaha - sklad
Cestný betón „metličková“, protišmyková úprava povrchu - manipulačná plocha
Epoxidová podlaha - umýváreň pneumatík
Špeciálna polyuretáncementová podlaha - vínna pivnica
Rezanie dilatačných špár
Výroba monolitických konštrukcií - SORAVIA centrum BA