VÝROBNÝ PROGRAM

Oblasti činnosti našej firmy sú hlavne:

 • pancierové betónové podlahy
 • cestný betón “metličková” – protišmyková úprava povrchu
 • betónové dosky s priestorovou výstužou – drátkobetóny, vláknobetóny
 • špeciálne priemyselné podlahy
 • plošné betonáže, strojovo hladené betóny
 • liate tenkovrstvé podlahy, epoxidy, stierky, nátery
 • poradenstvo, statické návrhy

Ďalej dokážeme zabezpečiť:

 • rezanie dilatačných špár
 • šalovacie práce, vrátane zhotovovania systémových debnení (DOKA, PERI)
 • všetky armovacie práce
 • kompletnú výrobu monolitických konštrukcií
Dávkujeme drátkovýstuž priamo na stavenisku
Cestný betón „metličková“, protišmyková úprava povrchu - komunikácia
Čerstvá pancierová betónová podlaha - sklad
Cestný betón „metličková“, protišmyková úprava povrchu - manipulačná plocha
Epoxidová podlaha - umýváreň pneumatík
Špeciálna polyuretáncementová podlaha - vínna pivnica
Rezanie dilatačných špár
Výroba monolitických konštrukcií - SORAVIA centrum BA